EN
Obavijest o promjeni načina izdavanja mjesečnih novčanih obveza (akontacija)

Obavijest o promjeni načina izdavanja mjesečnih novčanih obveza (akontacija)

05.07.2022.
Kupci kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem zaprimat će pet mjesečnih novčanih obveza (akontacija) s dospijećem akontacija 5-og u mjesecu za prethodni mjesec, s različitim iznosom akontacija po mjesecima.

Slijedom obveza iz Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, kupci sa polugodišnjim obračunskim razdobljem od sada će uz redovni obračun zaprimati pet mjesečnih novčanih obveza (akontacija) sa dospijećem 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Uz navedeno, novost predstavlja i iznos akontacija – Iznosi su različiti po mjesecima unutar polugodišnjeg obračunskog razdoblja, a njihov ukupan zbroj temeljen je na potrošnji adekvatnog prethodnog polugodišnjeg obračunskog razdoblja, kao i do sada.
Više o navedenom možete vidjeti ovdje.