EN
Nove tarifne stavke (cijene) za kupce kategorije kućanstvo

Nove tarifne stavke (cijene) za kupce kategorije kućanstvo

01.03.2022.
Za kupce kategorije kućanstvo od 01. travnja 2022. godine primjenjuju se nove tarifne stavke (cijene). 

Od 1. travnja 2022. godine za sve kupce kategorije kućanstvo koji se opskrbljuju u okviru javne usluge (univerzalna usluga), primjenjuju se nove tarifne stavke za električnu energiju te nove tarifne stavke za korištenje mreže. U slučaju da kupac ne želi opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge opskrbe, pravo svakog kupca je zatražiti raskid ugovora o opskrbi električnom energijom. Nove tarifne stavke dostupne su ovdje.