EN

Produljen period obustave isporuke tople vode naselju Gajnice

06.09.2022.
Uslijed radova revitalizacije najavljena je obustava isporuke tople vode krajnjim kupcima u naselju Gajnice u razdoblju od 22. kolovoza 2022. do 7. rujna 2022., međutim, zbog kompleksnosti i tehnološke zahtjevnosti izvođenja revitalizacije, kao i zbog nepredviđenih okolnosti na gradilištu, radovi će se odužiti te će obustava isporuke tople vode trajati do subote, 10. rujna 2022.

U razdoblju od 2021. do 2023. HEP-Toplinarstvo provodi radove na projektu „Revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba“, koji ove godine uključuju i radove u naselju Gajnice. Radi se o najvećem takvom projektu u povijesti centralnog toplinskog sustava grada Zagreba, od posebnog javnog interesa, a isti će rezultirati povećanjem energetske učinkovitosti toplinskog sustava, povećanjem pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom, smanjenjem toplinskih gubitaka, smanjenjem gubitaka nadopune pogonske vode, smanjenjem broja hitnih intervencija u sustavu i smanjenjem emisija onečišćujućih tvari u okoliš. U sklopu projekta mijenja se jedna trećina, odnosno 68,5 kilometara zagrebačke vrelovodne mreže.  

HEP-Toplinarstvo je svjesno činjenice da obustava isporuke tople vode znatno utječe na kvalitetu života krajnjih kupaca, pogotovo ukoliko prekid traje duži period, kao u slučaju naselja Gajnice. Međutim, ovako opsežni i zahtjevni radovi ne mogu se provesti na drugačiji način, posebno iz razloga što nema mogućnosti obilazne opskrbe naselja Gajnice toplinskom energijom. Obzirom na složenost izvođenja radova u gradu Zagrebu, prvenstveno zbog prisutnosti kompleksne podzemne infrastrukture ostalih komunalnih i energetskih poduzeća, kao i izvođenja radova na većem broju gradilišta u isto vrijeme, sva raspoloživa građevinska operativa je potpuno angažirana te nije moguć dodatni angažman radnika u drugoj ili trećoj smjeni.

Građane i naše krajnje kupce u naselju Gajnice molimo za strpljenje i razumijevanje za vrijeme trajanja radova, jer se samo na ovakav način može realizirati zamjena dotrajale vrelovodne mreže, čime će se osigurati kvalitetna i pouzdana opskrba toplinskom energijom krajnjih kupaca sljedećih 40 godina.