EN
HEP Toplinarstvo nastavlja provedbu revitalizacije i osječkog vrelovoda

HEP Toplinarstvo nastavlja provedbu revitalizacije i osječkog vrelovoda

16.05.2023.
Sa završetkom ogrjevne sezone, HEP-Toplinarstvo je u ponedjeljak, 15. svibnja, nastavilo s radovima na projektu „Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do toplane Pogona Osijek“.

Radovi će se istovremeno izvoditi na nekoliko dionica, sukladno važećoj građevinskoj dozvoli, dozvolama za raskopavanje i prometnim elaboratima privremene regulacije prometa. Trasa radova proteže se od kraja prethodno obnovljene dionice u parku na Trgu bana J. Jelačića, preko južnog dijela trga, trasom biciklističke staze na sjevernoj strani Ulice M. Gupca do raskrižja s Goričkom ulicom. Završetak te dionice predstavlja spoj na kraju prethodno izvedene dionice u Goričkoj ulici. Druga se dionica odnosi na trasu uz željezničku prugu iza pogona Žito d.o.o., na novi most preko Ulice M. Divalta i kanala Palčić te u nastavku do pogona TE-TO.
 
Tijekom 2022. godine uspješno je zamijenjeno 3,1 kilometra trase vrelovoda, a preostalih 1,3 kilometra zamijenit će se do 31. listopada 2023. do kada je ugovoren rok građenja.
 
Riječ je o kapitalnom projektu u Osječko-baranjskoj županiji, koji će stvoriti preduvjete za održivost i okolišnu prihvatljivost energetskog sustava u Osijeku. Ukupna vrijednost projekta je 12,3 milijuna eura, od čega 6,1 milijun eura čine bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dodijeljena u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”. Realizacija projekta dovest će do veće energetske učinkovitosti centralnog toplinskog sustava, manjih emisija štetnih tvari u okoliš, povećanja sigurnosti opskrbe toplinskom energijom te stvaranja preduvjeta za daljnji razvoj vrelovodne mreže na području grada Osijeka.
 
Više informacija o projektu „Zamjena spojnog vrelovoda od TE-TO Osijek do toplane Pogona Osijek“ može se pronaći na internetskim stranicama projekta www.vrelovod-osijek.com.hr .