EN
Planovi za suzbijanje energetskog siromaštva

Planovi za suzbijanje energetskog siromaštva

23.12.2021.
HEP ESCO, kao hrvatski partner na projektu, sudjeluje u provedbi međunarodnog projekta energetske učinkovitosti SocialWatt, a pridruženi član je HEP Elektra, koja kroz sustav obveze energetske učinkovitosti sudjeluje u osmišljavanju i provođenju programa.

Cilj projekta SocialWatt je povezivanje stranaka obveznica prema članku 7 Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED) diljem Europe da usvoje inovativne programe za suzbijanje energetskog siromaštva. Projekt je financiran u okviru programa Obzor 2020.

Sukladno D2.2 Energy Powerty Action Plans, osmišljeni su planovi i inicijative za ublažavanje energetskog siromaštva, koji će po odobrenju biti provedeni u zemljama partnerima na projektu SocialWatt (Hrvatska, Grčka, Italija, Latvija, Rumunjska, Španjolska).

U Hrvatskoj su predložene dvije sheme (partner HEP ESCO i pridruženi član HEP Elektra):

Shema: Energetski učinkovita rasvjeta za ugrožene kupce energije, koja uključuje donaciju tri LED žarulje po kućanstvu, onim kućanstvima koja imaju status ugroženog kupca energije. U ovaj proces uključeni su HEP Elektra, HEP ESCO, dobavljači opreme, suradnici u distribuciji paketa, ugrožena kućanstva te, po potrebi, centri za socijalnu skrb i lokalne vlasti. Shema će postići uštede u potrošnji energije zamjenom stare rasvjete novim energetski učinkovitim LED žaruljama. Prema službenoj metodologiji za izračun uštede energije, zamjena tipične standardne žarulje od 60 W LED žaruljom od 8 W štedi 42,40 kWh godišnje.

Shema: Osnivanje programa informiranja kupaca podrazumijeva izradu programa koji će kupce informirati o učinkovitoj potrošnji energije i mogućnostima primjene različitih aktivnosti u svom domu koje rezultiraju uštedom energije. Program koji će se razvijati uključivat će pružanje informacija, u početku kroz distribuciju letaka, a dugoročno kroz energetske savjete u informativnim centrima i putem internetske stranice. Prijedlog je da se u ovaj proces uključe HEP Elektra, HEP ESCO, partneri za dizajn i proizvodnju letaka, suradnici u distribuciji, ugrožena kućanstva i, po potrebi, centri za socijalnu skrb i lokalne vlasti.

Više


https://www.socialwatt.eu/hr