EN
Planovi za suzbijanje energetskog siromaštva

Planovi za suzbijanje energetskog siromaštva

Cilj projekta SocialWatt je povezivanje stranaka obveznica prema članku 7 Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED) diljem Europe da usvoje inovativne programe za suzbijanje energetskog siromaštva. Projekt je financiran u okviru programa Obzor 2020.


Sukladno D2.2 Energy Powerty Action Plans, osmišljeni su planovi i inicijative za ublažavanje energetskog siromaštva, koji će po odobrenju biti provedeni u zemljama partnerima na projektu SocialWatt (Hrvatska, Grčka, Italija, Latvija, Rumunjska, Španjolska).

U Hrvatskoj su predložene dvije sheme (partner HEP ESCO i pridruženi član HEP Elektra):

Shema: Energetski učinkovita rasvjeta za ugrožene kupce energije, koja uključuje donaciju tri LED žarulje po kućanstvu, onim kućanstvima koja imaju status ugroženog kupca energije. U ovaj proces uključeni su HEP Elektra, HEP ESCO, dobavljači opreme, suradnici u distribuciji paketa, ugrožena kućanstva te, po potrebi, centri za socijalnu skrb i lokalne vlasti. Shema će postići uštede u potrošnji energije zamjenom stare rasvjete novim energetski učinkovitim LED žaruljama. Prema službenoj metodologiji za izračun uštede energije, zamjena tipične standardne žarulje od 60 W LED žaruljom od 8 W štedi 42,40 kWh godišnje.

Shema: Osnivanje programa informiranja kupaca podrazumijeva izradu programa koji će kupce informirati o učinkovitoj potrošnji energije i mogućnostima primjene različitih aktivnosti u svom domu koje rezultiraju uštedom energije. Program koji će se razvijati uključivat će pružanje informacija, u početku kroz distribuciju letaka, a dugoročno kroz energetske savjete u informativnim centrima i putem internetske stranice. Prijedlog je da se u ovaj proces uključe HEP Elektra, HEP ESCO, partneri za dizajn i proizvodnju letaka, suradnici u distribuciji, ugrožena kućanstva i, po potrebi, centri za socijalnu skrb i lokalne vlasti.

Pravilnik navodi da se prihvatljive mjere informiranja usredotočuju na sveukupne savjete o smanjenju potrošnje energije ili na informacije specifične za uštedu električne energije, smanjenje potrošnje energije za rasvjetu, uređaje ili grijanje. Primjena savjeta i preporuka iz edukativnih letaka doprinosi smanjenju potrošnje i dugoročno učinkovitijem korištenju energije. U skladu s nacionalnom metodologijom za izračun ušteda, informiranje kupaca o energetskoj učinkovitosti putem informativnih materijala i savjetovanje o smanjenju ukupne potrošnje energije u kućanstvu (grijanje, hlađenje, kuhanje, rasvjeta, kućanski aparati) donosi uštedu od 39,75 kWh/god.

Po odobrenju za razvoj programa, relevantne organizacijske jedinice bit će uključene u razvojni tim kako bi sagledali pravne, administrativne, tržišne, računovodstvene i ostale birokratske aspekte.

Ova shema je inovacija u redovnom poslovanju HEP grupe u smislu razvoja, identifikacije i pristupa kupcima, načina distribucije, komunikacije te u konačnici atribucije ušteda ostvarenih unutar EEO-a. HEP grupa je do danas provela niz informativnih i edukativnih kampanja usmjerenih na kupce. Međutim, niti jedna od prethodnih kampanja nije izravno usmjerena na kućanstva siromašna energijom. Ideja je informirati korisnike o problemu te njihovim pravima kako bi ih se osnažilo da traže informacije i traže rješenja.

Partner NATURGY, iz Španjolske, predložio je dvije sheme:
  • savjeti za uštedu energije:
    • slanje informacija energetski siromašnim potrošačima o energetskoj učinkovitosti i promjeni tarifa s ponudom usluga savjetovanja
    • individualni savjeti korporativnih volontera, uključujući prepoznavanje potreba za intervencijom u domovima kao što su izolacija i mjere energetske učinkovitosti koje ne zahtijevaju velike investicije
  • obnovljivi izvori energije za sve:
    • postavljanje fotonaponskih panela u jedan stambeni blok socijalnih stanova, u kojem žive 32 ugrožene obitelji
    • primjena inovativnog proizvoda na prozorsko staklo kako bi se poboljšala njegova izolacijska svojstva
Među akcijskim planovima SocialWatt partnera su neki primjeri pilota koji istražuju korištenje „pametnih“ tehnologija za nadzor i upravljanje toplinom i građevinskim materijalom te korištenje fotonaponskih tehnologija i tehnologija toplinskih pumpi kao alata za smanjenje energetskog siromaštva. Rezultati ovih programa bit će vrijedni za informiranje sljedeće generacije o shemama energetskog siromaštva koje će trebati pomoći kućanstvima ne samo da uštede energiju već i da u potpunosti dekarboniziraju svoje domove.

https://www.socialwatt.eu/hr