EN
TEESCHOOLS: Europski projekt fokusiran na energetsku učinkovitost u školskim zgradama

TEESCHOOLS: Europski projekt fokusiran na energetsku učinkovitost u školskim zgradama

24.03.2020.
TEESCHOOLS je europski projekt koji se provodi u okviru Interreg MED programa u 7 mediteranskih zemalja.

Cilj projekta je pružiti nova tehnička i financijska rješenja lokalnim vlastima kako bi se kod obnove škola u mediteranskoj regiji primijenile nZEB aktivnosti (zgrade gotovo nulte potrošnje energije). Izabrano je 7 pilot područja te je provedeno 35 energetskih pregleda od strane transnacionalnog radnog tima koji se sastoji od članova timova projektnih partnera. Energetski pregledi izvršeni su u pet odabranih škola u Splitu (OŠ Kman-Kocunar, OŠ Bol, OŠ Visoka, OŠ Trstenik i OŠ Gripe).
 
Hrvatsko izvješće o energetskim pregledima rezultiralo je izradom prijedloga mjera na temelju dobivenih podataka, kao što su: podaci o klimi, računi za struju i lož ulje, godišnje razine potrošnje toplinske i električne energije škola, fotografije učionica i toplinskih stanica.
 
Sukladno tomu dane su preporuke za specifične intervencije u školskim zgradama, s ciljem približavanja nZEB statusu, koje su propisane Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17).
 
Preporučene intervencije uključuju sljedeće mjere:
 • zamjenu prozora (aluminijski okvir, trostruko ostakljenje)
 • modernizaciju rasvjete ugradnjom LED rasvjete
 • fotonaponske sustave (10 - 50 kW)
 • toplinsku izolaciju vanjskih zidova (mineralna vuna, 14cm)
 • toplinsku izolaciju krova (mineralna vuna, 18cm)
 • dizalice topline za grijanje (SCOP 4)
 • zamjenu uljnih kotlova
Sukladno potrebama svake škole, definirana je razina investicije od strane tehničkog partnera u Hrvatskoj, a u Izvješću su predstavljene očekivane uštede u energiji te ekonomske koristi, jednostavni period povrata i ukupno smanjenje emisija CO2.
 
Kratak pregled projektnih rezultata:
 • web alat prilagođen korisnicima za dionike, tehničko i školsko osoblje u skladu s klimatskim zonama
 • kalkulator ugljičnog otiska na temelju informacija o životnom ciklusu zgrade
 • inovativna baza podataka o najboljim dostupnim tehnologijama za obnovu školskih zgrada
 • financijski modeli skrojeni po mjeri
 • interni i eksterni treninzi
 • e-learning platforma koja integrira metodologiju TEESCHOOLS projekta u aktivnostima, studijama i akcijskim planovima nekoliko dionika. Ukupno je generirano 13 e-learning modula.
 
Naposljetku, održano je preko 30 otvorenih lekcija u školama u 7 zemalja u kojima je sudjelovalo oko 2800 učenika i školskog osoblja, a lekcije su uključivale kratke prezentacije, energetske igre i video projekcije energetskih tema.
 
Partneri iz Hrvatske su HEP ESCO i Grad Split.Foto: Grad Split (OŠ Visoka)

https://teeschools.interreg-med.eu/