EN
Promjena statusa proizvođača električne energije

Promjena statusa proizvođača električne energije

Promjena statusa iz kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu u kupca s vlastitom proizvodnjom
 
Kupac, korisnik postrojenja za samoopskrbu, za kojeg je opskrbljivač HEP Elektra d.o.o. u siječnju tekuće godine, temeljem podataka operatora distribucijskog sustava, utvrdio potrošnju i proizvodnju električne energije u prethodnoj kalendarskoj godini i koji je u prethodnoj godini predao više kWh električne energije u elektroenergetsku mrežu nego što je iz nje preuzeo, sukladno stavku 14. članka 51. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, postaje krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom u tekućoj kalendarskoj godini.
 
To za kupca znači:
  • promjena statusa iz statusa kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu u status kupca s vlastitom proizvodnjom s 1. siječnja tekuće godine,
  • promjena načina obračuna i cijene predanih viškova električne energije,
  • isplata kunske protuvrijednosti viškova električne energije na žiro-račun kupca uz uvjet da HEP Elektri za navedeno ispostavi račun,
  • obveza upisa u Registar poreznih obveznika.
 
Promjena statusa iz kupca s vlastitom proizvodnjom u kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu
 
Po isteku kalendarske godine u kojoj je za predmetno obračunsko mjerno mjesto Krajnji kupac izgubio status korisnika postrojenja za samoopskrbu, kupac može zatražiti ponovnu dodjelu statusa kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu. HEP Elektra po zaprimanju Zahtjeva od kupca podnosi zahtjev za promjenu statusa operatoru distribucijskog sustava. Po zaprimanju odgovora na zahtjev od operatora distribucijskog sustava kupac će biti obavješten o rješenju podnesenog Zahtjeva.
 
Obrazac zahtjeva za ponovnu dodjelu statusa kupca korisnika postrojenja za samoopskrbu može se pronaći ovdje.