EN
Eurokonverzija

Eurokonverzija

30.12.2022.
Uvođenje eura kao službene valute vrlo je složen i zahtjevan proces koji podrazumijeva dorade aplikativnih sustava. Uslijed prilagodbi aplikativnih sustava moguće su poteškoće u radu naših aplikacija.
Hvala na razumijevanju.