EN

Obavijest korisnicima usluge SEPA izravnog terećenja računa

21.12.2022.
Zbog prilagodbe banaka prelasku SEPA izravnih terećenja s valute kuna (HRK) na valutu euro (EUR), računi krajnjih kupaca za toplinsku energiju za 11/2022 neće biti naplaćeni putem usluge SEPA izravnog terećenja. Krajnji kupci, koji s bankom imaju ugovorenu uslugu SEPA izravno terećenje, račun za 11/2022 mogu platiti bez naknade u poslovnicama Hrvatske pošte i Fine ili putem e-bankarstva. Podaci za plaćanje nalaze se na nalogu za plaćanje koji je sastavni dio računa za 11/2022.
 


Od 1. siječnja 2023. službena valuta u Republici Hrvatskoj postaje euro te će se u SEPA terećenjima dosadašnja valuta kuna (HRK) zamijeniti valutom euro (EUR). Navedeno za korisnike platne usluge SEPA izravnih terećenja znači da će HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. sve platne transakcije temeljem kojih banke terete njihov račun inicirati u valuti EUR, sukladno ugovorenom dospijeću računa. 

Više o prelasku SEPA izravnih terećenja s valute HRK na valutu EUR saznajte na Internetskoj stranici www.sepa.hr.

Računi za toplinsku energiju za 12/2022 bit će naplaćeni putem usluge SEPA izravnog terećenja.