EN
Razdjelnici

Razdjelnici

Funkcija razdjelnika

 • Razdjelnici su uređaji za lokalnu raspodjelu isporučene toplinske energije.
 • Registriraju impulse prema količini potrošene energije na svakom radijatoru u stambenom/poslovnom prostoru.
 • Temeljem broja impulsa očitanih u pojedinom stanu/poslovnom prostoru, ukupna količina toplinske energije isporučene za cijelu zgradu koja je izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade raspodjeljuje se na pojedine krajnje kupce.
 • Razdjelnici nisu mjerila toplinske energije, kao što su to zasebna mjerila toplinske energije - kalorimetri.
 • Ugradnjom razdjelnika omogućena je pravednija raspodjela i obračun troškova toplinske energije prema potrošnji svakog pojedinog stambenog/poslovnog prostora, čime se krajnji kupci motiviraju na racionalno korištenje toplinske energije.
 • Pravu funkcionalnost i svrhu razdjelnika, kao uređaja koji omogućavaju raspodjelu toplinske energije prema stvarnoj potrošnji, krajnji kupci mogu ostvariti samo ukoliko uz razdjelnike ugrade i uređaje za regulaciju odavanja topline - termostatske radijatorske setove (termostatske ventile i termostatske glave), odnosno uređaje kojima se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije i ukoliko se izvrši balansiranje unutarnjih instalacija grijanja te zamjena postojeće pumpe centralnog grijanja frekventno reguliranom pumpom.

Pitanja i odgovore vezane za razdjelnike topline možete pronaći ovdje.


Ugradnja razdjelnika

 • Razdjelnici se ugrađuju u zgradama u kojima su stambeni/poslovni prostori spojeni na zajedničko/a mjerilo/a toplinske energije te u kojima se troškovi toplinske energije dijele razmjerno površini prostora, a ne prema stvarnoj individualnoj potrošnji.
 • Odluku o ugradnji razdjelnika temeljem zakonske obveze donose vlasnici stambenih/poslovnih prostora, odnosno krajnji kupci toplinske energije.
 • Kod donošenja odluke o ugradnji razdjelnika krajnji kupci trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava, ostvarivanja energetskih ušteda i pravednije raspodjele isporučene toplinske energije najmanje 80% svih stambenih/poslovnih prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije mora biti opremljeno razdjelnicima.
 • Na zajedničkom mjerilu toplinske energije mogu se ugrađivati razdjelnici samo jednog proizvođača, kojega suvlasnici slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije.
 • Razdjelnici moraju odgovarati propisanoj tehničkoj normi iz Pravilnika o načinu raspodjele i obračuna troškova isporučene toplinske energije (NN 99/14, 27/15, 124/15).
 • Ugrađuju se jednostavno i brzo na sve radijatore u pojedinom stambenom/poslovnom prostoru.
 • Ugradnju razdjelnika topline obavljaju specijalizirane, ovlaštene tvrtke, uz prethodnu suglasnost HEP-Toplinarstva.
 • Uz ugradnju razdjelnika zakonska obaveza je ugradnja uređaja za regulaciju odavanja topline - termostatskog radijatorskog seta (termostatskog ventila i termostatske glave), odnosno uređaja kojim se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije.
 • Uvjeti ugradnje razdjelnika i modeli raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju propisani su Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15, 124/15).


Redoslijed postupaka pri ugradnji razdjelnika


KORAK 1

Predstavnik/ci suvlasnika (krajnjih kupaca toplinske energije) kontaktira/ju:

 1. HEP-Toplinarstvo od kojeg traže dokumentaciju (obrasce) potrebne za ugradnju razdjelnika
  • Obrazac A Odluka o ugradnji razdjelnika preuzmite ovdje.
  • Obrazac B-1 Zahtjev za izdavanje suglasnosti na ugradnju razdjelnika preuzmite ovdje.                                                       
 2. ovlaštene tvrtke od kojih traže ponudu za ugradnju, održavanje i očitavanje razdjelnika topline.


KORAK 2

Nakon prikupljenih ponuda, krajnji kupci toplinske energije spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije postižu međusobni dogovor o ugradnji razdjelnika i odabiru ovlaštene tvrtke za ugradnju, očitavanje i održavanje razdjelnika te popunjavaju Obrazac A Odluka o ugradnji razdjelnika.                                                                                                                                                                                                                                                        
Napomena:  Kod donošenja odluke o ugradnji razdjelnika, krajnji kupci trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava, ostvarivanja energetskih ušteda i pravednije raspodjele isporučene toplinske energije najmanje 80% svih stambenih/poslovnih prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije mora biti opremljeno razdjelnicima.
 

KORAK 3

Krajnji kupci toplinske energije ugovaraju s odabranom tvrtkom ugradnju, očitavanje i održavanje razdjelnika.


KORAK 4

Predstavnik /ci suvlasnika ili ovlaštena tvrtka dostavlja/ju HEP-Toplinarstvu potpisanu i ovjerenu Odluku o ugradnji razdjelnika (Obrazac A)  i Zahtjev  za izdavanje suglasnosti na Odluku o ugradnji razdjelnika (Obrazac B-1).                                                                                  
Napomena: Odluka i Zahtjev obavezno moraju sadržavati naziv tvrtke za ugradnju, održavanje i očitavanje razdjelnika topline te potpis i pečat svih predstavnika suvlasnika na zajedničkom mjernom mjestu  (predstavnika svih ulaza u zgradi koji su spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije).


KORAK 5

Ukoliko su zadovoljeni svi tehnički uvjeti, HEP-Toplinarstvo izdaje pisanu Suglasnost na Odluku o ugradnji razdjelnika (Obrazac C-1) i dostavlja je predstavniku/cima suvlasnika ili ovlaštenoj tvrtki navedenoj u Obrascu A. Uz Suglasnost na Odluku o ugradnji razdjelnika HEP-Toplinarstvo dostavlja i prijedlog Odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, koji je potrebno ispuniti i ovjeriti te vratiti natrag HEP-Toplinarstvu nakon što završe svi radovi na ugradnji razdjelnika.
 

KORAK 6

Tvrtka odabrana od strane krajnjih kupaca izvodi ugradnju razdjelnika.
 

KORAK 7

Predstavnik/ci suvlasnika ili ovlaštena tvrtka upućuje/u HEP-Toplinarstvu pisani dopis da su razdjelnici ugrađeni, a uz dopis prilaže/u i potpisanu i ovjerenu Odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.
 

KORAK 8

Tvrtka odabrana od strane krajnjih kupaca, na kraju obračunskog razdoblja očitava impulse s razdjelnika i na propisani način dostavlja podatke o očitanjima HEP-Toplinarstvu.
 

KORAK 9

HEP-Toplinarstvo započinje raspodjelu i obračun u skladu s potpisanom i ovjerenom Odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova isporučene toplinske energije, a prema podacima o očitanjima razdjelnika dostavljenim od strane ovlaštene tvrtke.
Napomena: HEP-Toplinarstvo može napraviti raspodjelu i obračun prema razdjelnicima tek nakon što mu predstavnik suvlasnika dostavi potpisanu i ovjerenu Odluku i nakon što mu ovlaštena tvrtka dostavi podatke o očitanjima razdjelnika. Bez dostavljene Odluke i očitanja, HEP-Toplinarstvo će raspodjelu i obračun izvršiti prema površini prostora ili prema snazi, ovisno o postojećem modelu raspodjele.
 

Financiranje ugradnje razdjelnika

 • Krajnji kupci toplinske energije sami osiguravaju financijska sredstva za ugradnju, održavanje i očitavanje razdjelnika u svojim stambenim/poslovnim prostorima.
 • Proteklih godina su troškove nabave i ugradnje razdjelnika subvencionirale lokalne samouprave gradova, kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Predlažemo da se na web stranicama Vašeg grada i FZOEU informirate jesu li u tijeku natječaji za subvencioniranje nabave i ugradnje razdjelnika.


Zakonski rokovi za ugradnju razdjelnika

Zbog usklađivanja s propisima Europske unije, točnije s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, a kako bi se uveo pravedniji način raspodjele troškova za toplinsku energiju, Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 86/19)  je propisano da se u sve stambene/poslovne prostore spojene na zajedničko mjerilo toplinske energije moraju ugraditi razdjelnici ili mjerila toplinske energije i termostatski radijatorski setovi (termostatski ventili i termostatske glave), odnosno uređaji kojima se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije. Rokovi do kojih se ovi uređaji trebaju ugraditi su:
 • najkasnije do 31. prosinca 2015. za zgrade koje imaju više od 70 stambenih/poslovnih prostora
 • najkasnije do 31. prosinca 2016. za zgrade koje imaju više od 2, a manje od 70 stambenih/poslovnih prostora.


Uštede nakon ugradnje razdjelnika

 • Prema očitanjima obračunskih mjerila toplinske energije HEP-Toplinarstva, nakon ugradnje razdjelnika i termostatskih ventila, u većini slučajeva se ukupna potrošnja toplinske energije cijele zgrade, izmjerena na zajedničkom mjerilu u toplinskoj podstanici, smanjila od 15% do 30% u odnosu na razdoblje prije ugradnje razdjelnika.
 • Ugradnja razdjelnika i termostatskih ventila ne garantira automatski uštedu i niže troškove za toplinsku energiju za svaki stan/poslovni prostor u koji su razdjelnici ugrađeni – neki krajnji kupci dobit će manje, neki jednake, a neki veće račune za toplinsku energiju u odnosu na račune prije ugradnje razdjelnika.
 • Na potrošnju toplinske energije pojedinog stana/poslovnog prostora utječu:
  • način ponašanja krajnjih kupaca - podešavanje termostata na radijatoru, prozračivanje prostorija.
  • položaj stana/poslovnog prostora u zgradi - veću količinu toplinske energije će potrošiti prostori na sjevernoj strani, zadnjem katu zgrade, iznad nezagrijanih garaža ili prolaza.
  • karakteristike stana/poslovnog prostora – kvaliteta toplinske izolacije, kvaliteta ugrađene stolarije.


Savjet više

Pri ugradnji razdjelnika i termostatskih ventila savjetujemo provesti balansiranje sustava grijanja u zgradi i ugradnju frekventno reguliranih pumpi.
Ugradnjom frekventno reguliranih pumpi i balansiranjem sustava osigurava se kvalitetniji rad termostatskih ventila i umanjuje mogućnost pojave šumova u instalaciji centralnog grijanja unutar stambene zgrade.
Balansiranje sustava grijanja i ugradnja frekventnih pumpi su poslovi koji se odvijaju na unutarnjim instalacijama grijanja, stoga su iste dužni financirati sami krajnji kupci.


Za dodatne informacije o ugradnji razdjelnika možete se obratiti HEP-Toplinarstvu:


Zagreb, Velika Gorica, Samobor i Zaprešić
Pogon toplinske mreže :
tel. 01 60 09 519 i 01 61 31 980
e-mail: razdjelnici.tm@hep.hr
Pogon posebne toplane:
tel. 01 60 09 558,
e-mail: razdjelnici.pt@hep.hr
 

Osijek
tel: 031 80 17 84
e-mail: razdjelnici.os@hep.hr

Sisak
tel: 044 53 84 76
e-mail: razdjelnici.sk@hep.hr