EN
HEP-Toplinarstvu dodijeljena EU sredstva za sanaciju štete od potresa na toplinskom sustavu grada Zagreba

HEP-Toplinarstvu dodijeljena EU sredstva za sanaciju štete od potresa na toplinskom sustavu grada Zagreba

04.08.2022.
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije HEP-Toplinarstvu je dodijeljeno približno 944 tisuće kuna za financiranje sanacije štete nastale uslijed potresa na toplinskom sustavu grada Zagreba. Ugovor je sklopljen 12. srpnja 2022. između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HEP-Toplinarstva, a dodijeljena financijska sredstva namijenjena su za podmirivanje troškova nastalih na zamjeni i popravcima oštećenja na šest dionica zagrebačke vrelovodne mreže te uklanjanju dimnjaka plinske kotlovnice vištambene zgrade spojene na toplinski sustav u gradu Zagrebu.

Nakon razornog potresa u gradu Zagrebu 22. ožujka 2020., HEP-Toplinarstvo je provelo hitne mjere kako bi se toplinski sustav vratio u ispravno radno stanje te kako bi se svim krajnjim kupcima u što kraćem roku osigurala pouzdana i sigurna opskrba toplinskom energijom. Hitne intervenije na toplinskom sustavu uključivale su strojarske, građevinske i izolaterske radove na šest dionica vrelovoda u Ulici Stjepana Planića u Dugavama, ulicama Andrije Žaje i Zvonimira Richtmana na Trešnjevci, Ulici Srednjaci na Srednjacima, Siječanjskoj ulici na Vrbanima te ulicama Furtingerova i  Ante Topića Mimare na Malešnici. Također, provedeno je uklanjanje dimnjaka plinske kotlovnice stambene zgrade u Ulici Mirka Deanovića u naselju Dubrava, zbog sprečavanja daljnjih urušavanja i nastanka sekundarnih oštećenja te zaštite sigurnosti građana.

Informacije o operaciji (projektu) nalaze se u nastavku.

              
Projekt je financiran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost HEP-TOPLINARSTVA .