EN
HEP-Toplinarstvu dodijeljena EU sredstva za sanaciju štete od potresa na postrojenjima

HEP-Toplinarstvu dodijeljena EU sredstva za sanaciju štete od potresa na postrojenjima

25.05.2023.
Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije HEP-Toplinarstvu je dodijeljeno 1.405,327,03 EUR za podmirivanje troškova sanacija šteta nastalih serijom potresa na infrastrukturi, građevinama i postrojenjima toplinskog sustava grada Zagreba, Zagrebačke te Sisačko-moslavačke županije. 

Ugovor je sklopljen između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HEP-Toplinarstva, temeljem kojeg su HEP-Toplinarstvu dodijeljena financijska sredstva, radi uspostave redovnog funkcioniranja toplinskih sustava na području grada Zagreba, Zagrebačke te Sisačko-moslavačke županije oštećenih u seriji potresa, počevši s potresom 28. prosinca 2020., te kako bi se pripadajuće građevine dovele na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način i kako bi se izveli radovi nužni za spriječavanje daljnjih urušavanja i nastanka sekundarnih oštećenja.

HEP-Toplinarstvo d.o.o. je kao hitne mjere sanacije nakon serije potresa provelo uklanjanje dimnjaka  i projektiranje  zamjene dimnjaka na adresi Franje Krajačića 1, Zaprešić, sanaciju dimnjaka na adresi Crnojezerska 18, Zagreb, sanaciju propuštanja na vrelovodima centralnog toplinskog sustava grada Siska, sanaciju oštećenja na pripadajućim građevinama HEP-Toplinarstva d.o.o. Pogona Sisak, pregled i sanaciju opreme u toplinskoj stanici BE-TO Sisak, sanaciju nadzemnih dionica parovoda DN 200 i DN 150 u gradu Sisku, procjenu postojećeg stanja dijela građevinske konstrukcije i procesne opreme u zgradi Energane u Sisku te projektiranje izmještanja parovoda oko zgrade Energane. Također, u svrhu uspostave redovnog funkcioniranja toplinskih sustava na području gradova Zaprešića i Siska te dovođenja istih na razinu prije potresa u sklopu ove operacije provodi se izrada projekta uklanjanja dijela građevine i procesne  opreme u zgradi Energane u Sisku, projektiranje razvoda unutarnje i vanjske hidrantske mreže i pitke vode u krugu  HEP Toplinarstva Pogon Sisak, dopuna projektiranja izmještanja parovoda oko zgrade Energane, zamjena dimnjaka na adresi Franje Krajačića 1, Zaprešić, izmještanje parovoda oko zgrade Energane, uklanjanje dijela građevina i procesne opreme  u zgradi Energane te rekonstrukcija i izvođenje razvoda unutarnje i vanjske hidrantske mreže i pitke vode u krugu HEP-Toplinarstva Pogon Sisak.

Informacije o projektu (operaciji) nalaze se u nastavku.