EN
HEP-Toplinarstvo završava ogrjevnu sezonu 2022./2023.

HEP-Toplinarstvo završava ogrjevnu sezonu 2022./2023.

11.05.2023.
HEP-Toplinarstvo će u ponedjeljak, 15. svibnja 2023. započeti s podešavanjem regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada, čime će završiti ogrjevnu sezonu 2022./2023. za približno 130.000 krajnjih kupaca u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću.

Podešavanje automatske regulacije u svim toplinskim podstanicama provodit će se približno tri dana, nakon čega će grijanje biti isključeno u svim zgradama spojenim na toplinske sustave te će nastupiti razdoblje u kojem krajnji kupci imaju mogućnost provoditi radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima.

Prije izvođenja radova krajnji kupci se trebaju obratiti ovlaštenom predstavniku suvlasnika ili upravitelju zgrade, kako bi se osiguralo pražnjenje pogonske vode iz sustava zgrade. Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama grijanja, predstavnik suvlasnika treba dostaviti HEP-Toplinarstvu pisanu potvrdu da su radovi uspješno završeni i da je sustav grijanja u zgradi spreman za prihvat toplinske energije.

Radovi koje krajnji kupci provode na unutarnjim instalacijama moraju biti završeni najkasnije do početka rujna 2023., s obzirom da spremnost za ogrjevnu sezonu 2023./2024. nastupa 15. rujna 2023. godine.