EN

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu

05.04.2018.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. donio je Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.

Na temelju članka 68.b stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (NN  22/13, 102/15), te članka 21. stavka 2. Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18), uz prethodno odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije od 29. ožujka 2018. godine, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. donio je Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.
.
Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu utvrđuje se izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, izdavanje posebnih uvjeta priključenja na mrežu, izdavanje elektroenergetske suglasnosti, način i uvjeti za nabavu roba, usluga i radova za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži, uvjeti za ovlaštenog izvođača pridijeljenih poslova, postupak priključenja, postupak promjene na priključku, postupak rješavanja žalbi, obrasci dokumenata i ugovora te upute sudionicima u postupku priključenja i promjena na priključku.

Postupci priključenja na mrežu opisani su u rubrici Pristup mreži.