EN

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi

28.10.2016.


HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu HEP ODS) obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezano uz
 
Prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PPNKO)


koja je HEP ODS dužan donijeti sukladno odredbama članka 52. stavka 12. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 22/13 i 102/15).

Pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja koja donosi operator distribucijskog sustava (HEP ODS), uz prethodno mišljenje operatora prijenosnog sustava (HOPS) te uz prethodnu suglasnost Agencije (HERA), utvrđuju se nadomjesne krivulje opterećenja karakterističnih skupina kupaca te način određivanja dijela ostvarenja opskrbljivača za kupce koji nemaju izmjerenu krivulju opterećenja.

Operator distribucijskog sustava je dužan provesti javnu raspravu sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja u trajanju od najmanje 15 dana.
Operator distribucijskog sustava dužan je javno objaviti Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja na svojim internetskim stranicama minimalno 15 dana prije stupanja istih na snagu.
Nova Pravila će se primjenjivati od 1. siječnja 2017. godine.

Pozivaju se energetski subjekti te zainteresirana javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja na e-mail adresu: ODS-Javna.Rasprava@hep.hr, počevši od 28. listopada do najkasnije 12. studenog 2016. godine.
U naslovu e-mail poruke molimo navedite "Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja", a obrazac imenujte "PPNKO_NAZIV.doc" gdje NAZIV predstavlja skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.
 


Dokumenti za preuzimanje:
  • Prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PDF)
  • Obrazloženje novih Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (PDF)
  • Obrazac za primjedbe (DOC)