EN
Organizacija poslovanja u uvjetima epidemije koronavirusa (COVID -19)

Organizacija poslovanja u uvjetima epidemije koronavirusa (COVID -19)

01.04.2020.
S obzirom na aktualnu situaciju vezano uz organizaciju poslovnih aktivnosti uslijed utjecaja epidemije COVID-19, obavještavamo vas o poduzetim mjerama u HEP ODS-u.

S obzirom na aktualnu situaciju vezano uz organizaciju poslovnih aktivnosti uslijed utjecaja epidemije COVID-19, obavještavamo vas o mjerama koje je na temelju Odluke Uprave HEP-a d.d. poduzeo HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., a koje imaju za cilj održavanje optimalnog nivoa gospodarske aktivnosti uz poštivanje strogih mjera zaštite zdravlja radnika, poslovnih partnera i korisnika naših usluga.
 
Hrvatska elektroprivreda d.d. je naložila svim ovisnim društvima HEP grupe poduzimanje neophodnih mjera u svrhu sprječavanja širenja bolesti uzrokovane koronavirusom, u skladu s odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite i preporukama drugih javnozdravstvenih tijela.

Budući da je HEP ODS iznimno značajan infrastrukturni sustav od strateške važnosti za Republiku Hrvatsku, od kojega u velikoj mjeri ovisi poslovanje velikog broja tvrtki, poduzeli smo sve potrebne mjere kako bismo omogućili nastavak poslovanja u ovim izazovnim okolnostima.

To prije svega znači da kontinuirano radimo na osiguravanju pretpostavki za nastavak provedbe  planiranih projekata, ali i realizaciji svih drugih poslovnih procesa, kao što to, uostalom, svojim primjerom svakodnevno svjedoče naši radnici na terenu osiguravajući urednu distribuciju električne energije unatoč izvanrednim okolnostima.

Odgovorne osobe u društvima HEP grupe zadužene su za organizaciju poslovanja na način kojim će se osigurati provođenje pravilne zaštite, uzimajući u obzir specifičnosti poslovnih procesa. U sklopu tih mjera provedena je reorganizacija poslovanja u svrhu maksimalnog izbjegavanja bliskog socijalnog kontakta na radnim mjestima, prema uputama Nacionalnog stožera RH.

Nakon prvog tjedna primjene ovih mjera, možemo ustvrditi da su odgovorne osobe HEP ODS-a i organizacijskih jedinica primjereno organizirale rad u novim okolnostima te da su se zaposlenici prilagodili novim uvjetima rada.

Osnovni cilj nove organizacije rada jest osiguravanje optimalne realizacije plana investicija za vođenje i održavanje sustava, pripreme i izgradnje značajnih kapitalnih ulaganja te osiguranje kontinuiteta provedbe postupaka nabave (ugovaranje robe, radova i usluga). Sve navedeno potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri uskladiti s protokolima o sigurnosti radnika i sprečavanju širenja bolesti COVID 19. Jednako tako, kontinuirano radimo na pregledu ključnih aktivnosti, procjenama planova realizacije, predviđanjima potencijalnih rizika i osmišljavanju mjera za njihovo otklanjanje.

Napravljen je i detaljan plan u slučaju pojave oboljelih od koronavirusa u samoj kompaniji, a isti je komuniciran svim distribucijskim područjima HEP ODS-a. Situacija s izvođenjem planiranih radova po distribucijskim područjima za sada je uglavnom stabilna te ćemo takav tempo nastojati održati i u narednim tjednima, odnosno za vrijeme trajanja ograničenja do normalizacije stanja i poboljšanja epidemiološke situacije. Kompanija redovito prati upute Ministarstva zdravstva vezane uz mjere koje reguliraju nadležnih tijela. HEP ODS će redovito izvještavati o svim relevantnim informacijama koje se tiču utjecaja bolesti COVID-19 na temeljne čimbenike poslovne aktivnosti, u skladu sa svojim obvezama ključnog subjekta na tržištu električne energije i činjenicu da se radi o reguliranoj djelatnosti.