EN

Mrežna pravila distribucijskog sustava

21.08.2018.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. donio je Mrežna pravila distribucijskog sustava.

Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (NN  22/13, 102/15 i 68/18), HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., uz prethodnu suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije, klasa: 003-07/18-02/01, urbroj: 371-01-18-15 od 27. srpnja 2018. godine, donio je 6. kolovoza 2018. godine Mrežna pravila distribucijskog sustava, a koja su objavljena u Narodnim novinama 74/18 od 17. kolovoza 2018. godine.
 
Mrežnim pravilima distribucijskog sustava uređuju se tehnički uvjeti priključenja korisnika distribucijske mreže na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, planiranje razvoja mreže, pogon i način vođenja mreže te korištenje mreže.