EN
Zeleno poslovanje

Zeleno poslovanje

Edukacija "Zeleno poslovanje" podrazumijeva provođenje aktivnosti  edukacije i podizanja svijesti djelatnika o važnosti racionalnog korištenja energije i ostalih resursa na radnom mjestu. Zeleno poslovanje je pristup poslovanju koji bi zaposlenici, u okviru redovitih aktivnosti, trebali primjenjivati kako bi se u svakodnevnom poslovanju povećala efikasnost korištenja resursa, a istovremeno smanjio negativan utjecaj na okoliš.

Postupci i ponašanje pojedinaca su ono na što je fokusirana ova edukacija, no oni nisu zasebna intervencija, već su osmišljeni na način da pojačaju rezultate promjena koje su već uvedene ili se planiraju uvesti u cjelokupno poslovanje organizacije na razini uprave. Oni su istovremeno dopuna odlukama i intervencijama vezanim uz ulaganja u infrastrukturu te procesima koji utječu na odabir tehnologija, stupanj njihovog iskorištavanja te ekološke i financijske povrate ulaganja.

Cilj edukacijskih aktivnosti je osvijestiti djelatnike kako male promjene ponašanja na razini pojedinca mogu učiniti velike promjene na razini organizacije te potaknuti pojedince na promjenu svakodnevnog postupanja u poslovnom okruženju.
 
Radionica "Zeleno poslovanje"  (60 minutna radionica)
 
Obrazovni program za  zaposlenike objedinjuje osvrt na klimatske promjene te veliki broj održivih aktivnosti i inicijativa koje uključuju područja potrošnje energije. Program edukacije može donijeti pozitivne financijske rezultate uz relativno malu investiciju i kratak vremenski angažman. Program potiče uključivanje zaposlenika u aktivnosti i podizanje svijesti unutar organizacije. Program se prilagođuje specifičnim zahtjevima i karakteristikama organizacije i konkretnog radnog mjesta.
 
U sklopu provedbe ovog edukacijskog programa prvo se radi snimka stanja, analiziraju se specifične potrebe korisnika, priprema edukacijski modul sukladno specifičnim potrebama klijenta te se usuglašava tijek edukacije s klijentom, a zatim se provodi edukacijsko-motivacijska radionica za sve zaposlenike koji će biti obuhvaćeni edukacijskim programom. Početno stanje u organizaciji utvrđuje se pomoću intervjua s odgovornim osobama o potrošnji energije i vode. Zaposlenici će na radionici dobiti konkretne i jasne upute, o postupcima i promjenama ponašanja u području potrošnje energije i recikliranja.