EN
Tečaj za energetske menadžere u HEP-Toplinarstvu

Tečaj za energetske menadžere u HEP-Toplinarstvu

24.10.2023.
Na inicijativu HEP-ESCO-a i HEP-Toplinarstva 19. i 20. listopada 2023. održan je „Tečaj za energetske menadžere“ za stručne i odgovorne osobe u HEP-Toplinarstvu.

Svrha provedbe tečaja je postizanje energetskih ušteda u HEP grupi, sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti te poticanje razmjene informacija i znanja između stručnih i odgovornih osoba u HEP-Toplinarstvu.

Polaznici tečaja upoznati su sa sustavnim gospodarenjem energijom, aktualnim trendovima u implementaciji mjera energetske učinkovitosti te specifičnostima provedbe mjera energetske učinkovitosti u HEP-Toplinarstvu.

Na tečaju je analizirana vlastita godišnja potrošnja energije te su polaznici savjetovani o organizacijskim mjerama koje se mogu poduzeti za poboljšanje energetske učinkovitosti. Kroz studije slučaja razmatrane su uštede energije nakon realizacije projekata u energetskim postrojenjima HEP-a. Analizirani su podatci daljinskog očitanja mjerila toplinske energije s integracijom u ESCO Monitor® sustav za komunalnu potrošnju te rad kotlovnica prije i nakon rekonstrukcije. Također je razmatran potencijal rekonstrukcija zastarjelih i neučinkovitih toplinskih podstanica.

Tijekom savjetovanja na tečaju su razmatrane i investicijske mjere izgradnje integriranih sunčanih elektrana na slobodnim krovnim površinama na lokacijama HEP-Toplinarstva u Osijeku, Zagrebu i Sisku, kako bi se povećala proizvodnja energije iz obnovljivih izvora.

Na tečaju je sudjelovao 31 polaznik iz HEP-Toplinarstva, HEP-Proizvodnje, HEP-a d.d. i HEP-ESCO-a.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika