EN
Sunčane elektrane za vlastitu potrošnju SE Granolio na lokacijama Mlin Kopanica i Mlin Farina puštene u rad

Sunčane elektrane za vlastitu potrošnju SE Granolio na lokacijama Mlin Kopanica i Mlin Farina puštene u rad

29.03.2023.
Završen investicijski ciklus od 4,6 milijuna € u sunčane elektrane za vlastitu potrošnju kod kupaca HEP-a koji se je provodio po ESCO modelu.

Tvrtka Granolio d.d. na lokacijama Mlin Kopanica i Mlin Farina bavi se proizvodnjom brašna za pekarsku i konditorsku industriju.

HEP-ova tvrtka za energetsku učinkovitost, HEP ESCO, izgradila je i pustila u trajni pogon sunčane elektrane za vlastitu potrošnju SE Granolio - Mlin Kopanica na zemljišnoj površini u Velikoj Kopanici te SE Granolio – Mlin Farina u Gornjem Dragancu.

Obje sunčane elektrane nalaze se u paralelnom režimu rada s javnom elektroenergetskom mrežom. Proizvedena električna energija se primarno troši na lokaciji, a višak se isporučuje u mrežu.
Projekti su sufinancirani 50% bespovratnim sredstvima iz Programa ruralnog razvoja RH.
 
Sunčana elektrana za vlastitu potrošnju SE Granolio - Mlin Kopanica
Snaga sunčane elektrane je 1,1 MWp i softverski je ograničena na 499,0 kW prema mreži. Elektrana je smještena na tlu, a posebna je zbog korištenja inovativne tehnike sidrenja nosive konstrukcije panela mikropilotima s navojnim svrdlima. 
 
Sunčana elektrana za vlastitu potrošnju SE Granolio – Mlin Farina
Snaga sunčane elektrane je 0,8 MWp te je softverski ograničena na 499,00 kW u smjeru predaje u mrežu. 
 
Predviđene energetske uštede na lokaciji Mlin Kopanica iznose 760.298 kWh te na lokaciji Mlin Farina 827.556 kWh, dakle ukupno 1.587.854 kWh, a emisije CO2 smanjit će se za 494.182 kg.

Suradnja s kupcima HEP grupe na ovakvim projektima u skladu je sa strateškim ciljevima proizvodnje električne i toplinske energije predominantno utemeljene na obnovljivim izvorima.

 

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika