EN
HEP ESCO modernizira javnu rasvjetu Grada Zaprešića

HEP ESCO modernizira javnu rasvjetu Grada Zaprešića

19.04.2019.
HEP ESCO i Grad Zaprešić, sklopili su ugovor o provedbi moderniziranja javne rasvjete po ESCO/EPC modelu

Grad Zaprešić i HEP ESCO, 18. 04. 2019. potpisali su ugovor o provedbi projekta kroz koji će se sve postojeće svjetiljke na području grada Zaprešića i pripadajućih naselja, njih 4380, zamijeniti LED rasvjetom.

Nakon što je u sklopu europskog projekta  NEWLIGHT, Grad Zaprešić izradio plan modernizacije sustava javne rasvjete, HEP ESCO će po EPC modelu (ugovor s garancijom ušteda) realizirati projekt mjera poboljšanja energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete.
 
'Sve jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti postojeću rasvjetu u skladu s odredbama Zakona u roku od 12 godina, a Zaprešić je među prvima koji će tu obvezu ispoštovati, i to već za 9 mjeseci!' – rekao je direktor tvrtke HEP ESCO, Željko Jelačić.
 
Projektom je predviđena ušteda u potrošnji električne energije od preko 80%.
 
Više