EN
EU projekt SOCIALWATT programa OBZOR 2020  za borbu protiv energetskog siromaštva

EU projekt SOCIALWATT programa OBZOR 2020 za borbu protiv energetskog siromaštva

11.06.2021.
HEP ESCO sudjeluje u provedbi međunarodnog projekta SocialWatt, koji se u potpunosti financira iz programa OBZOR 2020. Projekt je započeo u rujnu 2019. godine i traje 43 mjeseca.

SocialWatt je projekt energetske učinkovitosti OBZOR 2020, čiji je cilj povezivanje stranaka obveznica prema članku 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED) diljem Europe da usvoje inovativne sheme za suzbijanje energetskog siromaštva. Točnije, projektom se želi izgraditi kapacitet opskrbljivača energijom i komunalnih poduzeća i omogućiti im da koriste alate za podršku odlukama razvijene u okviru projekta za učinkovito ciljanje energetski siromašnih kućanstava i provedbu programa energetske učinkovitosti.

Alati za podršku odlučivanju:
  • SocialWatt analizator, za prepoznavanje energetski siromašnih kućanstava
  • SocialWatt plan, za izradu akcijskih planova energetskog siromaštva
  • SocialWatt provjera, za praćenje i procjenu programa energetskog siromaštva
Osam energetskih tvrtki, partnera na projektu SocialWatt, koriste ove alate za informiranje o razvoju svojih akcijskih planova za energetsko siromaštvo koji će usmjeravati njihove aktivnosti na smanjenju energetskog siromaštva tijekom trajanja projekta i dalje.

U paketu „Čista energija za sve Europljane“ Europska komisija predložila je niz mjera za borbu protiv energetskog siromaštva primjenom mjera energetske učinkovitosti, mehanizama za zaštitu protiv isključivanja s energetske mreže, kao i boljim definiranjem i praćenjem te teme na razini država članica uz pomoć integriranih nacionalnih energetskih i klimatskih planova. Pravni okvir EU-a koji se odnosi na energetsko siromaštvo podvrgnut je određenim izmjenama. Energetsko siromaštvo spominje se u novoj Direktivi o energetskoj učinkovitosti (2018/2002), novoj Direktivi o energetskim svojstvima zgrada (2018/844), Uredbi o upravljanju (2018/1999) i Direktivi o električnoj energiji (2009/72).

Ključni cilj paketa je stavljanje energetske učinkovitosti na prvo mjesto u borbi protiv energetskog siromaštva jer istovremeno doprinosi smanjenju potrošnje energije i povećava ugodu stanovanja, doprinosi smanjenu emisija stakleničkih plinova te potiče razvoj lokalnog gospodarstva i zapošljavanje.
 
https://www.socialwatt.eu/hr