EN

Završetak ogrjevne sezone 2018./2019. i najava radova na toplinskim sustavima

20.05.2019.
HEP-Toplinarstvo će danas, 20 svibnja 2019. započeti s obustavom isporuke toplinske energije za grijanje u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću. Obzirom na veliki broj podstanica spojenih na toplinske sustave, za obustavu grijanja u svim zgradama potrebno je tri do četiri dana. S ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete isporuke toplinske energije, u razdoblju izvan ogrjevne sezone HEP-Toplinarstvo će provesti revitalizaciju približno 5 km postojeće distribucijske toplinske trase te izgradnju 2,8 km nove trase.
 


Sezona grijanja 2018./2019. protekla je uspješno. Isporuka toplinske energije za približno 126.000 krajnjih kupaca odvijala se kontinuirano, bez većih prekida. Kako bi i sljedeća ogrjevna sezona protekla bez poteškoća u isporuci toplinske energije, HEP-Toplinarstvo će tijekom ljeta provesti radove revitalizacije i izgradnje dijela vrelovodne, toplovodne i parovodne trase. Radovi mogu uzrokovati kratke prekide isporuke toplinske energije potrebne za pripremu potrošne tople vode o čemu će krajnji kupci biti pravovremeno obaviješteni.

Krajnji kupci mogu započeti s radovima na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima tek nakon što radnici HEP-Toplinarstva, na pisani zahtjev predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrade, isprazne pogonsku vodu iz sustava grijanja zgrade. HEP-Toplinarstvo savjetuje suvlasnicima zgrada da se međusobno dogovore o zajedničkom terminu izvođenja radova, kako bi se izbjeglo višestruko pražnjenje i punjenje instalacija pogonskom vodom. Obavijest o terminu pražnjenja i ponovnog punjenja sustava grijanja biti će istaknuta na ulaznim vratima ili oglasnim pločama zgrada.

Nakon završetka svih radova na unutarnjim instalacijama, predstavnik suvlasnika ima obavezu dostaviti HEP-Toplinarstvu pisanu potvrdu da je sustav spreman za prihvat toplinske energije. HEP-Toplinarstvo će potom napuniti instalacije grijanja pogonskom vodom, pri čemu se preporučuje otvoriti ventile na svim radijatorima u zgradi. Također, predstavnici suvlasnika zgrada, paralelno s punjenjem sustava, trebaju organizirati i odzračivanje unutarnjih instalacija grijanja.
 
Ogrjevna sezona 2019./2020. započet će najranije 15. rujna 2019. u skladu s vremenskim uvjetima.