EN
Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu

19.03.2021.
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. donio je Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.
 


Na temelju članka 68. b stavka 1. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13102/1568/1852/19), uz prethodno odobrenje Hrvatske energetske regulatorne agencije od 17. ožujka 2021., HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. donio je nova Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.

Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu utvrđuje se izrada elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu, izdavanje posebnih uvjeta priključenja na mrežu, izdavanje elektroenergetske suglasnosti, način i uvjeti za nabavu roba, usluga i radova za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži, uvjeti za ovlaštenog izvođača pridijeljenih poslova, postupak priključenja, postupak promjene na priključku, postupak rješavanja žalbi, obrasci dokumenata i ugovora te upute sudionicima u postupku priključenja i promjena na priključku.