EN
Novi Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Novi Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

05.10.2020.
Na snagu su stupili novi Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

U skladu s člankom 59. stavkom 1. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19), Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela nove Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 104/20) i objavila Obrazloženje najvažnijih promjena sadržanih u novim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom Hrvatske energetske regulatorne agencije (PDF).

Novi Opći uvjeti doneseni su radi usklađenja sa Zakonom o tržištu električne energije, Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 111/18), Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18 i 25/20), Zakonom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16) te Uredbom o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18).