EN
Javna prezentacija projekta 3Smart - Smart Building - Smart Grid – Smart City

Javna prezentacija projekta 3Smart - Smart Building - Smart Grid – Smart City

17.01.2017.
16. siječnja 2017. na FER-u je održana javna prezentacija projekta 3Smart - Smart Building - Smart Grid – Smart City.

 
Glavni cilj 3Smart projekta je osigurati tehnološki i zakonodavni okvir za sveobuhvatno gospodarenje energijom u zgradama, energetskim mrežama i glavnim infrastrukturama gradova u Podunavlju. To uključuje razvoj modularne platforme za koordiniranu izgradnju i upravljanje energijom u distribucijskoj mreži. Razvijena platforma bit će instalirana na 5 pilot lokacija u 5 zemalja (Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini) i bit će provedena sveobuhvatna analiza troškova i koristi za provjeru učinkovitosti platforme.
 
Vodeći partner na projektu je Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, a uz njega partner iz Hrvatske je Hrvatska elektroprivreda d.d..
 
Ostali partneri na projektu:
  • E3, IDRIJA, ELEKTRO PRIMORSKA d.d. (SI)
  • EEE, STREM, ENERGY G (AT)
  • UNIDEBTTK, EON (HU)
  • UNIBGFME (RS)
  • EPAZHB, SVEMOFSR (BA)

Povezani strateški partneri:
  • HERA (HR)
  • GOLEA, JSI (SI)
  • FERK (BA)
  • HEA (HU)
 
U Hrvatskoj su pilot loakcije neboder FER-a (Unska 3, Zagreb) i stara upravna zgrada HEP-a (Ulica grada Vukovara 37, Zagreb). Projekt je financiran sredstvima EU kroz Interreg Danube Transnational Programme s 3.791.343,41 EUR.
Vrijeme trajanja projekta je od 01.01.2017. do 30.06.2019.

Program se sufinancira iz fondova Europske unije (ERDF, IPA).
 
Više informacija o projektu www.interreg-danube.eu/3smart

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.