EN
3Smart – Transnacionalni trening u Zagrebu (26. – 27.3.2018.)

3Smart – Transnacionalni trening u Zagrebu (26. – 27.3.2018.)

28.03.2018.
Dana 26. i 27. ožujka 2018. u sjedištu HEP-a u Zagrebu održan je transnacionalni trening za partnere na projektu 3Smart (Smart Building - Smart Grid – Smart Cities). 

Glavni cilj 3Smart projekta je osigurati tehnološki i zakonodavni okvir za sveobuhvatno gospodarenje energijom u zgradama, energetskim mrežama i glavnim infrastrukturama gradova u Dunavskoj regiji. To uključuje razvoj modularne platforme za koordinirano upravljanje energijom u zgradi, kao i povezivanje s distribucijskom mrežom.

Vodeći partner na projektu je Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER). Projekt razvija 13 partnera iz 6 država, dok je uz FER partner iz Hrvatske i Hrvatska elektroprivreda d.d..
HEP-ova stara upravna zgrada, na adresi Ulica grada Vukovara 37 u Zagrebu, dio je Pilot projekta 3Smart koji se odnosi na upravljanje sustavima grijanja i hlađenja, kao i upravljanje mikro mrežom (baterijskim setom).

Cilj transnacionalnog treninga bio je upoznati voditelje pilot zgrada, među kojima je i Stara upravna zgrada HEP d.d.-a s modularnim programskim paketom za upravljanje sustavima proizvodnje toplinske i rashladne energije (engl. HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning), kao i upravljanje sustavima u zoni (upravljanje temperaturom u pojedinim uredima).

www.interreg-danube.eu/3smart