EN
Tečaj za energetske menadžere

Tečaj za energetske menadžere

Troškovi za energiju često se smatraju neizbježnim troškom, a ne dijelom poslovanja kojim se može djelotvorno upravljati kao bilo kojim drugim procesom. O temi energetske učinkovitosti se najčešće počne razmišljati kad se suočimo s rastom cijena energenata i sve zahtjevnijim zakonskim obvezama.

Zakonska regulativa nameće sve strože zahtjeve vezano uz područje energetske učinkovitosti za velika poduzeća. Obveznici provođenja energetskih pregleda su sva velika poduzeća, odnosno ona trgovačka društva koja, temeljem Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) ispunjavaju barem dva od sljedećih uvjeta:
  • ukupna aktiva tvrtke iznosi najmanje 130.000.000 kuna
  • godišnji prihod iznosi najmanje 260.000.000 kuna
  • prosječno je zaposleno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine.

Energetski pregled ili sustavno gospodarenje energijom (HRN ISO 50001)
Velika poduzeća dužna su svake četiri godine provesti energetski pregled na način utvrđen odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15).

Ako u svoje poslovanje uvedu sustav upravljanja energijom po normi HRN ISO 50001 na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama, tada velika poduzeća nemaju obvezu izraditi propisani energetski pregled.

Tečaj za energetske menadžere je namijenjen odgovornima za energetiku kao i odgovornima za upravljanje objektima u privatnom i javnom sektoru, industriji, trgovini,  hotelima, malim i srednjim tvrtkama koje žele poboljšati svoju konkurentnost na tržištu provođenjem mjera energetske učinkovitosti i/ili su uvele sustav upravljanja energijom po normi HRN ISO 50001.

U privatnom sektoru postoji svijest o potrebi za uštedama jer vlasnici postaju svjesni utjecaja energetske učinkovitosti na profitabilnost tj. na utjecaj potrošnje energenata na jedinicu proizvoda. Jedan od razloga nedovoljne svijesti o značaju energetske učinkovitosti je često i niska razina educiranosti, tj. nemogućnost bavljenja ovim poslovima zbog čega u korisnika ne postoji svijest o svim mogućim potencijalima za uštede. To je bio motiv HEP ESCO Trening centra da organizira Tečaj za energetske menadžere. Edukacija je važna ne samo za tehničke osobe već za sve korisnike zgrada i postrojenja kako bi se prema energiji ponašali odgovorno.

Dvodnevni tečaj daje uvod i okvir za sustavno gospodarenje energijom te razmatra metode kontinuiranog poboljšavanja gospodarenja energijom kao i pristup dugoročnog smanjenja troškova za energije u svojim tvrtkama uz optimalan odnos uloženoga i dobivenoga. Obzirom da je energetska učinkovitost jednako konkurentnost, pristup više ne može biti samo parcijalan, već mora biti cjelovit, odnosno mora obuhvatiti cijelu organizaciju. Zbog toga je tečaj za Energetske menadžere usmjeren poboljšanju efikasnosti cijele organizacije.
 
Tečaj za energetske menadžere obuhvaća sljedeće teme: globalni trendovi u energetici i značajke hrvatskog EES, sustavno gospodarenje energijom, uspostava sustava daljinskog očitanja i sustava upravljanja zgradama (ESCO Monitor®), postojeće tehnologije i strategije uštede energije u području sustavnog gospodarenja energijom, sustav obaveza energetskih ušteda, energetski standardi (ISO 500001, nZEB), mjerenje i verifikacija uštede energije te analiza i optimizacija potrošnje.