EN
Tečaj za energetske menadžere u HEP Proizvodnji

Tečaj za energetske menadžere u HEP Proizvodnji

26.04.2023.
HEP Proizvodnja u suradnji s HEP ESCO-om organizira tri "Tečaja za energetske menadžere" u HEP Proizvodnji.

Prvi tečaj održan je 24. i 25. travnja 2023. godine za Sektor za termoelektrane, u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37.

Svrha provedbe tečajeva je postizanje energetskih ušteda u HEP grupi, sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti te poticanje razmjene informacija i znanja između stručnih i odgovornih osoba u HEP Proizvodnji.

​Polaznici tečaja upoznati su sa sustavnim gospodarenjem energijom te aktualnim trendovima u implementaciji mjera energetske učinkovitosti i strateškim pristupom planiranju ušteda energije kroz investicijske i organizacijske mjere te specifičnostima provedbe mjera energetske učinkovitosti u termoelektranama HEP-a.

Na tečaju  je sudjelovalo 40 sudionika i 12 predavača sa zanimljivim i stručnim prezentacijama.

Tečajevi za Sektor za hidroelektrane planiraju se održati 11. i 12. svibnja te 18. i 19. svibnja 2023.

Fotogalerija

Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika
Slika