EN
Službeni početak EU projekta FEEDSCHOOLS - 01.09.2017.

Službeni početak EU projekta FEEDSCHOOLS - 01.09.2017.

22.11.2017.
1. rujna 2017. službeno je započeo EU projekt FEEDSCHOOLS, u okviru Interreg CENTRAL EUROPE Programa. Početni sastanak partnera na projektu održan je u Bologni 24. i 25. listopada 2017. Projekt će trajati 3 godine, a ukupna vrijednost projekta je 1.971.837,05 Eura, sufinanciran od strane EU fondova 85%.

Strateški cilj projekta FEEDSCHOOLS je olakšati provedbu Direktive o energetskoj učinkovitosti koja stvara uvjete kako bi više općina, financijskih institucija i konzultanata razvili projekte sveobuhvatne obnove škola u nadolazećim godinama. Na taj će se način provesti pilot aktivnosti u pridruženim regijama. U Hrvatskoj će se pilot aktivnosti provoditi na školama Grada Splita.
 
Piloti će uključivati: energetske preglede reprezentativnih školskih zgrada, izradu preliminarnih planova obnove, izračunavanje emisije CO2 nakon obnove, razvoj modela energetskih usluga i sheme financiranja, obuku energetskih menadžera regije, općinskog osoblja i studenata te izradu preporuka za prevenciju identificiranih barijera i integraciju rezultata projekata u gradske planove. Posebna  pažnja posvetit će se korištenju obnovljivih izvora energije. 
 
Projekt će potaknuti priljev više privatnih sredstava u obnovu javnih zgrada koju podupiru regije Srednje Europe kako bi ispunili obveze koje postavljaju EPBD i EE direktive. Projekt će se usredotočiti na korištenje novih tehnologija za uštedu energije i na njihovu emisiju ugljika, istodobno provjeravajući njihovu isplativost i mogućnosti financiranja u regiji koja sudjeluje te na izgradnju kapaciteta javnog sektora, ispunivši tako očekivane rezultate.
 
Vodeći partner na projektu je ENEA iz Italije. Na projektu sudjeluje 11 partnera iz 7 zemalja (Italije, Češke, Poljske, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Austrije). Vodeći partner na projektu je ENEA iz Italije. Partneri iz Hrvatske su HEP ESCO i Grad Split.

Prijavite se na HEP ESCO Newsletter! Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.