HR
HEP Group Address Book

HEP Group Address BookHRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d.
Ulica grada Vukovara 37, 10 000  Zagreb  ·  Tel: +385 1 63 22 111 
 

HEP  OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb  ·  Tel: +385 1 63 22 111
 

HEP PROIZVODNJA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb  ·  Tel: +385 1 61 71 084
 

HEP OPSKRBA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb  ·  Tel: 0800 5255
 

HEP TRGOVINA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb  ·  Tel: +385 1 63 22 225
 

HEP TOPLINARSTVO d.o.o.
Miševečka 15 a, 10 000 Zagreb  ·  Tel: +385 1 60 09 555
 

HEP PLIN d.o.o.
Cara Hadrijana 7, 31 000 Osijek  ·  Tel: 0800 8813
 

HEP ESCO d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb  ·  Tel: +385 1 63 21 920
 

HEP UPRAVLJANJE IMOVINOM d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb  ·  Tel: +385 1 38 70 801
 

PLOMIN HOLDING d.o.o.
Plomin b. b., 52 234 Plomin  ·  Tel: +385 52 866 245
 

LNG Hrvatska d.o.o.
Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb · Tel: + 385 1 63 01 635
 

HEP TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb · Tel: + 385 1 63 22 111
 

HEP  NASTAVNO OBRAZOVNI CENTAR
Luke lbrišimovića 9, 34 330 Velika  ·  Tel: +385 34 313 037