Cjenik usluga ispitivanja opreme

Cjenik usluga ispitivanja opreme

Naziv zaštitne opreme Jedinična cijena
Izolacijske motke, štapovi, ljestve 19,90 €+25% PDV=24,88 €
(187,50 kn)
Indikatori i komparatori napona 19,90 €+25% PDV=24,88 €
(187,50 kn)
Kliješta za vađenje VN osigurača 19,90 €+25% PDV=24,88 €
(187,50 kn)
Izolacijska platforma (klupa) 19,90 €+25% PDV=24,88 €
(187,50 kn)
Izolacijske rukavice (par) 7,96 €+25% PDV=9,95 €
(75,00 kn)
Izolacijske ploče i pregrade 19,90 €+25% PDV=24,88 €
(187,50 kn)
Izolacijski tepisi i pokrivači 19,90 €+25% PDV=24,88 €
(187,50 kn)
Kratkospojna i uzemljivačka oprema 13,27 €+25% PDV=16,59 €
(125,00 kn)
Izolacijska obuća za niskonaponska postrojenja 7,96 €+25% PDV=9,95 €
(75,00 kn)
 Napomena: Za preračunavanje kune u euro koristi se fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450  kuna za 1 euro.
 

Cjenik usluga ispitivanja opreme u kontrolno-ispitnom laboratoriju dostupan je u PDF-u, ovdje.