Ispitivanje opreme

Ispitivanje opreme

Kontrolno-ispitni laboratorij HEP NOC nudi usluge periodičkog ispitivanja izolacije i pregleda alata, te osobne zaštitne opreme.

Akreditirani smo prema normi HRN EN ISO/IEC 17025: 2007 za ispitivanje izolacijskih motki -
potvrda o akreditaciji.

Kontrolno-ispitni laboratorij HEP NOC primjenjuje najsuvremenije ispitne normirane metode za periodička ispitivanja osobne zaštitne opreme prema sljedećim normama:

 1. HRN EN 60903:2007 „Rad pod naponom - Rukavice od izolacijskog materijala"
 2. HRN EN 50321:2008 “Električka izolacijska obuća za rad u postrojenjima niskog napona“
 3. HRN EN 50365:2008 „Električke izolacijske kacige za uporabu u postrojenjima niskog napona“
Uz navedenu normu za električku izolacijsku obuću provodimo i dio ispitivanja sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 20344 „Općeniti zahtjevi i metode testiranja obuće“, te HRN EN ISO 20345:2012 „Osobna zaštitna oprema - Sigurnosna obuća“.


Kontrolno-ispitni laboratorij HEP NOC primjenjuje najsuvremenije ispitne normirane metode za periodička ispitivanja izolacije alata i sredstava rada prema sljedećim normama: 
 
 1. HRN EN 60832-1:2011: “Izolacijske motke i pričvrstive naprave za rad pod naponom - 1. dio:Izolacijske motke"
 2. HRN EN 60855-1:2017: “Izolacijske cijevi punjene pjenom i krute motke za rad pod naponom - 1. dio: Cijevi i motke kružnog presjeka"
 3. HRN EN 61235:2008: “Rad pod naponom - Izolacijske cijevi bez ispune za električne svrhe“
 4. HRN EN 62193:2008: “Rad pod naponom - Teleskopski štapovi i teleskopski mjerni štapovi“
 5. HRN EN 61057:2008: “Nadzemne platforme s izolacijskim umetkom za rad pod naponom iznad izmjeničnog napona 1 kV“
 6. HRN EN 61219:2008: “Rad pod naponom - Uzemljivačka ili uzemljivačka i kratkospojna oprema s motkama za kratko spajanje - Uzemljivanje motkom“
 7. HRN EN 61229:2008: “Kruti zaštitni prekrivači za rad pod naponom na postrojenjima izmjeničnog napona“
 8. HRN EN 61230:2008: “Rad pod naponom - Prijenosna oprema za uzemljivanje ili uzemljivanje i kratko spajanje“
 9. HRN EN 61243-1:2008: “Rad pod naponom - Indikatori napona - 1. dio: Kapacitivno dijelilo za uporabu na izmjeničnim naponima iznad 1 kV"
 10. HRN EN 61243-2:2008: “Rad pod naponom - Indikatori napona - 2. dio: Otporničko djelilo za uporabu kod izmjeničnih napona od 1 kV do 36 kV“
 11. HRN EN 61478:2008: “Rad pod naponom - Ljestve od izolacijskog materijala“
 12. HRN EN 61481:2008: “Rad pod naponom - Prijenosni ispitivači faznosti za uporabu kod izmjeničnih napona od 1 kV do 36 kV"
 13. HRS CLC/TS 61111:2008: “Prostirači od izolacijskog materijala za električne namjene“
 14. HRS CLC/TS 61112:2008: “Izolacijski pokrivači za električne namjene“ 

Uz navedene najsuvremenije normirane metode kontrolno-ispitni laboratorij provodi ispitivanja opreme rađene prema specifikacijama normi DIN/VDE:
 
 1. DIN/VDE 0681 Teil 1 i 3:1977 „Izolacijska kliješta za vađenje VN osigurača“
 2. DIN/VDE 0681: Teil 1, 4*, i 5:1986 „Indikatori napona i komparatori faza“
 3. DIN/VDE 0682 Teil 552: 2003-10 „Rad pod naponom - izolacijske ploče za postrojenja nazivnog napona iznad 1 kV“
 
  
Ispunite Zahtjev za ponudom kako bismo Vas, bez obveza, informirali o cijeni i mogućem terminu ispitivanja Vaše opreme.
 

Cjenik usluga ispitivanja opreme u kontrolno-ispitnom laboratoriju  dostupan je  ovdje.