Ispitivanje izolacije alata i sredstava rada

Ispitivanje izolacije alata i sredstava rada


Cjenik usluga ispitivanja opreme u kontrolno-ispitnom laboratoriju (za 2016./2017.)
  

Naziv programa Jedinična cijena [kn] bez PDV
Izolacijske motke, štapovi, ljestve
150,00
Indikatori i komparatori napona
150,00
Kliješta za vađenje VN osigurača
150,00
Izolacijska platforma (klupa)
150,00
Izolacijske ploče i pregrade 150,00
Izolacijski tepisi i pokrivači 150,00
Kratkospojna i uzemljivačka oprema 100,00