Dokumenti

Dokumenti

Ovdje možete pronaći popis  dokumenata koji su potrebni za upis u pojedine programe HEP Nastavno obrazovnog centra Velika.


 


DOKUMENTACIJA POLAZNIKA OBUKE ZA RAD POD NAPONOM


Za potrebe upisa polaznika u matičnu knjigu i izdavanja završnog uvjerenja potrebno je pripremite i dostavite u HEP NOC slijedeće dokumente za svakog radnika pojedinačno koji trebaju doći na obuku:
 
 1. Fotokopija svjedodžbe o završenoj školi
 2. Fotokopija domovnice
 3. Fotokopija uvjerenja o osposobljavanju za rukovatelja hidrauličkom platformom (ako posjeduje)
 4. Popunjeni upisni list u prilogu dopisa

Traženi dokumenti trebaju biti dostavljeni u HEP NOC Velika tjedan dana prije dolaska polaznika na obuku poštom (fotokopije) ili e mailom (skenirani u jpg obliku) uz obavješćivanje polaznika obuke.POTREBNA OPREMA POLAZNIKA OBUKE ZA PROGRAME RADA POD NAPONOM
 

Polaznici sa sobom trebaju ponijeti slijedeću opremu i osobna zaštitna sredstva:
 
 1. Zaštitnu radnu obuću
 2. Zaštitno radno odijelo
 3. Zaštitne kožnate rukavice
 4. Zaštitni sigurnosni pojas s naramenicama ili sigurnosni električarski pojas tip B
 5. Zaštitne kacige sa vizirom i izolacijske rukavice (ako posjeduju)
 6. Torbu s osobnim alatom za rad pod naponom (ako posjeduju)
 7. Penjalice za drveni stup (ako posjeduju)
 


OSOBLJE ZA KOORDINACIJU OBUKE
 

Potrebno je dostaviti kontakt podatke osobe koja će biti zadužena za koordinaciju obuke s HEP NOC Velika.

Upit za ponudom obuke i slobodne termine zatražite putem kontakt obrasca.

Prijavni obrazac