Obrazovanje

Obrazovanje

HEP Nastavno obrazovni centar nudi cjeloživotno obrazovanje zaposlenika elektrogospodarskih tvrtki, posebice  za sigurnu i kvalitetnu opskrbu kupaca električnom energijom primjenom tehnologije rada pod naponom (bez iskapčanja prilikom radova na postrojenjima napona do 35 kV) uz visoki stupanj društvene odgovornosti. Želimo da naša tvrtka bude primjer za obrazovanje odraslih, kao dio društva koje uči.
 


HEP Nastavno obrazovni centar jedini je regionalni centar gdje se provode stručna usavršavanja za tehnologiju rada pod naponom a uz to provodimo i druga usavršavanja i osposobljavanja vezana za elektrostruku.

Detaljnije o programima koje provodimo možete vidjeti na slijedećim linkovima:
Programi za stručno usavršavanje
Programi za stručno osposobljavanje
Tečajevi i seminari


Prijave za pohađanje obuke ili seminara: