Programi za stručno osposobljavanje

Programi za stručno osposobljavanje


U HEP Nastavno obrazovnom centru možete se stručno osposobiti prema slijedećim programima koje je verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja: 

 
R. Br. Naziv programa Trajanje sati
Nastava Praksa
1. Uklopničar/ka 102 80
2. Rukovatelj autodizalicom 40 90
3. Rukovatelj motornim kosilicama 50 70
4. Rukovatelj lančanom motornom pilom 44 76
5. Rukovatelj hidrauličnom platformom 32 88

Polaznici dobivaju svu potrebnu literaturu, skripte i radne materijale u tiskanom i elektroničkom obliku. 

Preduvjeti za polaznike i popis potrebnih dokumenata koje polaznik treba dostaviti prije ili po dolasku na obuku.

Prilikom dolaska na obuku ili seminar polaznici trebaju popuniti i stručno-pedagoškom voditelju dostaviti obrazac CV