Programi za stručno usavršavanje

Programi za stručno usavršavanje

HEP Nastavno obrazovni centar jedini je regionalni centar gdje se elektromonteri mogu usavršavati za rad pod naponom – tehnologiju rada na postrojenjima napona od 0,4 kV do 35 kV bez njihovog iskapčanja. Sve programe verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 
R. Br. Naziv programa Trajanje sati
Nastava Praksa
1. Monter/ka - specijalist/ice za nadzemne mreže na niskom naponu 90 80
2. Elektromonter/ka - specijalist/ica za nadzemne mreže na niskom naponu 120 180
3. Elektromonter/ka - specijalist/ica za kabelske mreže NN 120 180
4. Elektromonter/ka - specijalist/ica za unutarnje instalacije NN 104 180
5. Dispečer/ka električne energije 144 40
6. Elektroenergetski/a tehničar/ka - specijalist/ica za mjerenja 172 80
7. Elektroenergetski/a tehničar/ka - specijalist/ica za brojila 112 40
8. Elektromontera/ke - specijalist/ice za rad na udaljenosti na srednjem naponu 240 180
9. Elektromonter/ka - specijalist/ica za rad kombinacijom tri metode na srednjem naponu 120 180
10. Elektromonter/ka - specijalist/ica za čišćenje na srednjem naponu 90 170
11. Elektromonter/ka - specijalist/ica za čišćenje pod naponom na niskom i srednjem naponu 180 120
12. Elektromonter/ka - specijalist/ica za rad pod naponom na niskom naponu 180 40

Polaznici dobivaju svu potrebnu literaturu, skripte i radne materijale u tiskanom i elektroničkom obliku. 

Preduvjeti za polaznike i popis potrebnih dokumenata koje polaznik treba dostaviti prije ili po dolasku na obuku.

Prilikom dolaska na obuku ili seminar polaznici trebaju popuniti i stručno-pedagoškom voditelju dostaviti obrazac CV