Tečajevi i seminari

Tečajevi i seminari


U HEP Nastavno obrazovnom centru obavljamo tečajeve i seminare za pripremu polaganja stručnih ispita prema slijedećim programima:
 
R. Br. Naziv programa Trajanje sati
1. Operater u komandi lanca hidroelektrane 40
2. Rukovatelj pripremom vode 40
3. Strojar crpne stanice 40
4. Strojar hidroelektrane 40
5. Strojar kotla. 40
6. Strojar kotlovskog postrojenja 40
7. Strojar parnih turbina 40
8. Strojar plinskih turbina 40
9. Vođa bloka termoelektrane 40
10. Vođa smjene hidroelektrane 40
11. Uklopničar HEP ODS 40
12. Dispečer HEP ODS 40
13. Servis i održavanje SF6 postrojenja 16
 
Stručna literatura, kao i pitanja za ponavljanje i vježbu su osigurana svim polaznicima. 

U HEP Nastavno obrazovnom centru omogućeno Vam je pohađanje tečajeva i seminara prema vlastitim programima, uz upotrebu naših  suvremenih nastavnih pomagala, prostora, smještaja i prehrane.