Upravno vijeće

Upravno vijeće


Tihana Mrazović, mag.psych. - predsjednica

mr.sc. Davor Sokač, dipl. ing. - član i zamjenik predsjednice

mr.sc. Elizabeta Balić, dipl.oec. - član

Narcisa Knežević, dipl.iur. - član

Željko Polak, dipl. ing. - član