Rad pod naponom

Rad pod naponom

Održavanje mreža i transformatorskih stanica se može obavljati na dva načina.

Prvi način je da nakon što smo isključili i uzemljili dijelove na kojima želimo raditi možemo pristupiti mjestu rada i izvesti potrebne radne zadatke na elektroenergetskom postrojenju.

Drugi način je da zadržimo kontinuitet napajanja koristeći odgovarajuće alate i postupke (tehnologiju rada pod naponom).

Ovaj drugi način rada pri kojem se instalacije ostavljaju „pod naponom“ (eng. LIVE) umjesto „bez napona“ (eng. DEAD) zove se RAD POD NAPONOM odnosno LIVE WORKING (službeni termin IEC-a). 

Sam postupak rada osigurava prije svega zaštitu samih montera od opasnosti zbog prisutnosti napona, kao i dovoljnu izolacijsku razinu između dijelova pod različitim naponima kako bi se izbjegao rizik kratkog spoja.

Rad pod naponom, koji je do prije nekoliko godina još bio iznimka (naročito na srednjem, visokom i vrlo visokom naponu) postaje sve više i više uobičajeni način rada.

U mnogim zemljama se smatra za rad pod naponom da pridonosi poboljšanju kvalitete isporučene električne energije u istoj mjeri kao i modernizacija postrojenja ili nove investicije.

U nekim zemljama postojeći propisi koče ili onemogućuju rad pod naponom, dok se s nadolazećom liberizacijom propisa rad pod naponom smatra jednako vrijednim radnim postupkom kao i radovi u beznaponskom stanju odnosno radovi u blizini napona, uz zadovoljenje uvjeta koji su definirani za pojedini način rada na elektroenergetskim postrojenjima.

HEP Nastavno obrazovni centar je osnovan sa svrhom prijenosa tehnologije rada pod naponom. Centar provodi usavršavanja za tehnologiju rada pod naponom prema programima koji su odobreni od nadležnog Ministarstva. Više o programima može se vidjeti  na linku: Programi usavršavanja za RPN