Programi usavršavanja za rad pod naponom

HEP Nastavno obrazovni centar jedini je regionalni centar gdje se elektromonteri mogu usavršavati za rad pod naponom – tehnologiju rada na postrojenjima napona od 0,4 kV do 35 kV bez njihovog iskapčanja. Sve programe verificiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

 
R. Br. Naziv programa Trajanje sati
Nastava Praksa
1. Elektromonter/ka-specijalist/ica za nadzemne mreže na niskom naponu 120 180
2. Elektromonter/ka-specijalist/ica za kabelske mreže NN 120 180
3. Elektromonter/ka-specijalist/ica za unutarnje instalacije NN 104 180
4. Elektromontera/ke-specijalist/ice za rad na udaljenosti na srednjem naponu 240 180
5. Elektromonter/ka-specijalist/ica za rad kombinacijom tri metode na srednjem naponu 120 180
6. Elektromonter/ka-specijalist/ica za čišćenje na srednjem naponu 90 170
7. Elektromonter/ka –specijalist/ica za čišćenje pod naponom na niskom i srednjem naponu 180 120
8. Elektromonter/ka –specijalist/ica za rad pod naponom na niskom naponu 180 40

Polaznici dobivaju svu potrebnu literaturu, skripte i radne materijale u tiskanom i elektroničkom obliku. Za polaznike organiziramo i smještaj sa prehranom u našim objektima.

Preduvijeti za polaznike i popis potrebnih dokumenata koje polaznik treba dostaviti prije ili po dolasku na obuku.

Za detaljnije informacije o programima,smještaju, cijeni  i ponudi za pojedine vrste obrazovanja javiti se na email: damir.raljevic@hep.hr
Prilikom dolaska na obuku ili seminar polaznici trebaju popuniti i stručno-pedagoškom voditelju dostaviti obrazac CV