EN
Izvori energije

Izvori energije

Struktura izvora električne energije u 2022. 

U 2022. HEP grupa raspolagala je sa 19,1 TWh proizvedene i kupljene električne energije, a HEP Opskrba prodala je svojim kupcima u Hrvatskoj 8,5 TWh električne energije.
 
Izvori električne energije
Proizvodnja i nabava električne energije GWh
Hidroelektrane 4.915
Termoelektrane 4.365
Nuklearna elektrana Krško 2.655
OIE 168
Otkup iz OIE 1.671
Uvoz 5.333
UKUPNO RASPOLOŽIVO 19.107
   

Struktura udjela pojedinih izvora električne energije


Emisije CO2

Tijekom 2022.  iz HEP-ovih termoelektrana, termoelektrana toplana i bioenergana  u procesu proizvodnje električne energije ispušteno je 2.515.554 t CO2 .
Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz HEP-ovih termoelektrana i termoelektrana toplana za 2022. je 576 g CO2/kWh.
Intenzitet emisija CO2 za proizvedenu električnu energiju iz proizvodnog miksa HEP-a za 2022. je 132 g CO2/kWh.

Količina nisko i srednje te visokoradioaktivnog otpada po kWh za 2022. 
 
U Republici Sloveniji posluje NE Krško d.o.o. (Nuklearna elektrana Krško), u suvlasništvu HEP-a d.d. i GEN Energije (50%:50%). Hrvatska elektroprivreda preuzima 50% godišnje proizvedene električne energije na pragu NE Krško.

Izračun za 2022. vezano za uskladišteni RAO:
Proizvodnja el. energije u 2022. na pragu NE Krško: 5.310.695.133  MWh 
Uskladišteno je 489 paketa NSRAO volumena 112,3 m3 i neto težine 51.060,1 kg
NSRAO (volumno): 112,3 m3 / 5.310.695.133  MWh (el) = 2,114 * 10-8 m3/kWh(el)
NSRAO neto (maseno neto): 51.060,1 kg / 5.310.695.133  MWh MWh (el) = 9,614*10-6 kg/kWh(el) ili 9614 µg/kWh(el)
VRAO – istrošeno gorivo – zamjena 56 gorivih elemenata u 2022. godini = 48,7 t U *56/121 element u jezgri = 22 538,84 kg U
VRAO: 22 538,84 kg U / 5.310.695.133 MWh(el) = 4.24 * 10-6 kgU/kWh(el)

Dodatne podatke o upravljanju utjecajima na okoliš možete pronaći u Izvješćima o održivosti HEP grupe. 

Newsletter Prijavite se ako želite primati novosti putem e-pošte.