EN
Česta pitanja

Česta pitanja

1. Što je kvaliteta plina?

 
Kvaliteta svakog proizvoda i usluge jedan je od bitnih zahtjeva svakog kupca. Stoga je opskrbljivač plinom dužan krajnjem kupcu osigurati standardnu kvalitetu prirodnog plina. Ta je obveza u uopćenome obliku opskrbljivaču propisana člankom 58. stavkom 5. Zakona o tržištu plina (N.N. br. 28/13 i 14/14), a člankom 37. Općih uvjeta opskrbe plinom (N.N. br. 158/13) u stavku 3. je propisano kojim zahtjevima treba udovoljavati kvalitetan prirodni plin.

Standardi kvalitete propisani su u određenom rasponu (od minimalnog do maksimalnog). Zbog toga se na 'specifičnim točkama' izlaza iz transportnog sustava, koje su ujedno i točke ulaza u distribucijski sustav, utvrđuje točna kvaliteta plina za svaku 'specifičnu točku', jer ona je jedino mjerodavna za obračun potrošnje plina pogotovo u dijelu koji se odnosi na donju ogrjevnu vrijednost. Transporter kvalitetu plina uzorkuje i analizira dva puta mjesečno i objavljuje na svojim internetskim stranicama.


2. Govori li boja plamena na trošilu o kvaliteti plina?

 
Posebno treba napomenuti da za standardnu kvalitetu plina nije mjerodavna boja plamena na trošilu plina. Ona ovisi u prvome redu o dobivenoj smjesi plina i zraka na plameniku. Ukoliko je postignuta dovoljna količina zraka u smjesi za sagorijevanje, plamen će biti plave boje. Ukoliko nema dovoljno zraka bit će od žute do crvenkaste, što ovisi o količini zraka i vrsti ugljikovodika koji sagorijevaju.
 

3. Što je samoočitanje?


Kako očitati brojilo plina? Plinomjer ima pet znamenki, gledajući s lijeva na desno. Iza posljednje znamenke ima još jednu ili tri znamenke koje mjere potrošnju u litrama, a koje se kod očitanja i obračuna zanemaruju. Znamenke koje se ne očitavaju odvojene su od prvih pet decimalnim zarezom i u pravilu su drukčije boje.