EN
Pristup informacijama

Pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama HEP-a d.d. i svih ovisnih društava u stopostotnom vlasništvu HEP-a d.d. (osim Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.) ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva za pristup informacijama Službeniku za informiranje HEP grupe.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Hrvatska elektroprivreda d.d. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i NN 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Na ovom mjestu možete: