EN
Tko kontrolira kvalitetu isporučenog prirodnog plina?

Tko kontrolira kvalitetu isporučenog prirodnog plina?

Transportni sustav putem kojega se preuzima plin od proizvođača i dobavljača te isporučuje izravnim kupcima ili distributerima koji ga zatim isporučuju krajnjim kupcima, zapravo je velika 'miješalica'. U njega ulazi plin s domaćih plinskih polja i polja na Jadranu, te plin iz uvoza preko interkonekcija na granicama s Mađarskom i Slovenijom.

Svaki od tih plinova ima svoju kvalitetu, a pomiješani daju prosječnu kvalitetu plina. Operator transportnog sustava (Plinacro d.o.o. Zagreb) sukladno čl. 104., čl. 105. i čl. 106. Mrežnih pravila transportnog sustava (50/18) dužan je kontinuirano mjeriti kvalitetu plina na ulazima u transportni sustav ("specifične točke"), te ne primati isti ukoliko ne zadovoljava propisane parametre. To znači da se ne bi smjelo dogoditi da se u transportnim plinovodima nađe plin čija kvaliteta ne odgovara propisanim standardima. Ako se u transportnom plinovodu nalazi plin koji zadovoljava standarde kvalitete, onda i plin koji se iz transportnog sustava isporučuje izravnim kupcima i distributerima odgovara tim standardima. Međutim, standardi su propisani u određenom rasponu (od minimalnog do maksimalnog) jer ne moguće je dobiti mješavinu uvijek iste kvalitete. Zbog toga se na "specifičnim točkama" izlaza iz transportnog sustava, koje su ujedno i točke ulaza u distribucijski sustav, utvrđuje točna kvaliteta plina za svaku "specifičnu točku" jer ona je jedino mjerodavna za obračun potrošene energije plina pogotovo u dijelu koji se odnosi na donju ogrjevnu vrijednost (pokazatelj kvalitete plina).

Operator transportnog sustava uzorkuje i analizira kvalitetu plina dva puta mjesečno, te rezultate objavljuje na svojim internet stranicama. Detalje možete pronaći ovdje. Izvještaji (kromatografske analize) pravodobno se dostavljaju i operatoru distribucijskog sustava, te se na temelju njih obračunavana donja ogrjevna vrijednost plina krajnjim kupcima.

HEP-Plin d.o.o. redovno na svojoj internet stranici objavljuje izvještaje o kvaliteti plina za "specifične točke" na ulazima u distribucijski sustav. Detalje možete pronaći ovdje.