EN
Cijene plina za kućanstva

Cijene plina za kućanstva

Cijena plina za kućanstva koja se koriste javnom uslugom opskrbe jest regulirana. Suglasno propisanoj metodologiji sastoji se od tarifne stavke za isporučenu količinu plina – Ts1 (kn/kWh) (obuhvaća tarifne stavke: za nabavu plina, za distribuciju plina ovisno o tarifnom modelu i opskrbnu maržu) te fiksne mjesečne naknade – Ts2 (kn) za uslugu distribucije plina i uslugu opskrbe plinom ovisno o tarifnome modelu (bez obzira na isporučenu količinu plina).

HERA  je donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 26/17) za 2017.godinu, kojom se određuju iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja  do 31. prosinca 2017. godine.

Na opskrbnom području HEP-Plina cijene prirodnog plina (u kn/kWh bez PDV-a) za tarifne modele u koje su razvrstani kupci kućanstava koji se koriste javnom opskrbom iznose:
 
Tarifni model (godišnja potrošnja plina)      Trošak nabave plina    Trošak distribucije plina    Opskrbna marža    Ukupna krajnja cijena (bez PDV-a)    Fiksna mjeseč. naknada (kn/mjesec)
TM1 – do 5.000 kWh 0,1809 0,0361 0,0097 0,2267 14,00
TM2 – preko 5.000  do 25.000 kWh 0,1809 0,0361 0,0097 0,2267 14,00
TM3 – preko 25.000 do 50.000 kWh 0,1809 0,0361 0,0097 0,2267 25,00
TM4 – preko 50.000 do 100.000 kWh 0,1809 0,0325 0,0097 0,2231 36,00

Cijene plina za kućanstva koja ugovaraju uslugu opskrbe prema tržišnim načelima utvrđuje se međusobnim ugovorom kupca i opskrbljivača.