EN

Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. prosinca 2016. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina.
 
  • Iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada (PDF)