EN
Propisi

Propisi

Osim općih propisa koji se odnose na sva trgovačka društva (Zakon o trgovačkim društvima – N.N. br. 152/11, 111/12 i 68/13) te Zakon o obveznim odnosima – N.N. br. 35/05, 41/08, 63/08, 134/09 i 94/13) koji se primjenjuje i na fizičke osobe, na internetskim stranicama Sabora RH, Vlade RH, HERA-e i HEP Plina potrošač može imati uvid u sljedeće posebne propise koji se odnose na plinske djelatnosti i opskrbu plinom:
 • Zakon o energiji (N.N. br. 120/12 i 14/14),
 • Zakon o tržištu plina (N.N. br. 28/13),
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (N.N. br. 120/12),
 • Zakon o zaštiti potrošača (N.N. br. 41/14),
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (N.N. br. 127/14),
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i  plinovima (N.N. br. 108/95 i 56/10),
 • Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (N.N. br. 78/14),
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE – 19.09.2014.)
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (N.N. br. 158/13), 
 • Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro d.o.o. – 6/14),
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (N.N. br. 155/14),
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (N.N. br. 76/14),
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (N.N. br. 158/13),
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (N.N. br. 85/13 i 158/13),
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (N.N. br. 104/13),
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (N.N. br. 38/14 i 28/15),
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (N.N. br. 158/13).